Jaroslav Obršlík
Autoservis Mechanické práce STK + EMISE Klempířské práce Fotogalerie Kontakt

STK + EMISE


S přípravou a provedením STK máme dlouholeté zkušenosti. Na základě těchto zkušeností víme přesně, jak připravit Váš vůz na prohlídku, aby proběhla s pozitivním výsledkem a Vás to stálo co nejmenší finanční prostředky.

Váš vůz připravíme na STK + ME včetně zajištění vlastního provedení těchto kontrol bez nutnosti Vaší fyzické přítomnosti.

Nejprve provedeme kompletní kontrolu Vašeho vozu a všechny závady, které by bránily úspěšné technické kontrole Vám oznámíme a provedeme jejich opravu.


Po prohlídce provedeme měření emisí a technickou kontrolu. Získáte nejen zákonem stanovenou technickou prohlídku, ale i jistotu, že je Vaše vozidlo v pořádku a bude Vám dál sloužit.


Po prohlídce provedeme měření emisí a technickou kontrolu. Získáte nejen zákonem stanovenou technickou prohlídku, ale i jistotu, že je Vaše vozidlo v pořádku a bude Vám dál sloužit.


Na STK jsou potřeba následující doklady: velký TP, osvědčení o registraci vozidla, osvědčení o měření emisí (nemáte-li vystavíme nové), zelenou kartu pro případnou kontrolu policií při cestě na ME nebo STK.